Thứ Hai, 24/06/2024 - 07:36:44

Hơn 32.200 nguy cơ tấn công mạng nhắm vào các mạng công nghệ thông tin trọng yếu

13:00 | 04/05/2024

Trong quý I/2024, thông qua hệ thống giám sát an toàn thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng (Ban Cơ yếu Chính phủ) đã phân tích phát hiện tổng số 32.265 nguy cơ tấn công mạng nhắm vào các mạng công nghệ thông tin trọng yếu, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2023.