Thứ Hai, 27/05/2024 - 07:08:33

Hệ thống của PVOIL bị hacker tấn công

09:00 | 09/04/2024

0h ngày 2/4, hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) bị tấn công, gây ngưng trệ hoạt động mạng.