Thứ Hai, 27/05/2024 - 15:51:26

Hội thảo chuyên đề Phòng chống thông tin độc hại và lừa đảo trẻ em trên môi trường mạng

12:00 | 15/12/2023

Ngày 30/11, Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng, Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức phiên hội thảo chuyên đề Phòng chống thông tin độc hại và lừa đảo trẻ em trên môi trường mạng.