Thứ Hai, 27/05/2024 - 15:59:58

Thái Lan cảnh báo Facebook do sai phạm

15:00 | 03/09/2023

Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan đã nhiều lần yêu cầu Facebook gỡ bỏ những quảng cáo được xác định là lừa đảo, song vấn đề này vẫn tồn tại.