Thứ Tư, 19/01/2022 - 00:06:51

Học viện Kỹ thuật mật mã tổng kết 20 năm đào tạo sau đại học

15:00|30/12/2021

Sáng ngày 17/12/2021 tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm đào tạo sau đại học (giai đoạn 2001 - 2021). Đây là hội nghị khoa học đầu tiên được Học viện tổ chức về chủ đề đào tạo sau đại học.