Thứ Hai, 24/06/2024 - 06:47:32

Thái Lan tăng tốc chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo

14:00 | 17/05/2024

Mới đây, Thái Lan vừa đề ra lộ trình chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia trong 5 năm với mục tiêu là biến nước này thành trung tâm Ai của Đông Nam Á vào năm 2027.