Thứ Tư, 27/09/2023 - 06:31:14

Định danh điện tử thúc đẩy hoàn thiện xã hội số

14:00 | 12/04/2023

Đến nay, hơn 70 triệu người dân Việt Nam đã được cấp căn cước công dân gắn chip, hệ thống định danh điện tử cũng đã đi vào hoạt động.