Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng báo cáo quá trình xây dựng hệ thống e-Cabinet

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng báo cáo quá trình xây dựng hệ thống e-Cabinet

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bấm nút khai trương hệ thống e-Cabinet

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bấm nút khai trương hệ thống e-Cabinet

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên qua hệ thống e-Cabinet

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên qua hệ thống e-Cabinet

Thành viên Chính phủ biểu quyết thông qua hệ thống e-Cabinet

Thành viên Chính phủ biểu quyết thông qua hệ thống e-Cabinet

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ ký ban hành Nghị quyết 44

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ ký ban hành Nghị quyết 44

Đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu chính phủ (thứ 4 từ trái sang) tham dự Lễ khai trương

Đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu chính phủ (thứ 4 từ trái sang) tham dự Lễ khai trương

Toàn cảnh Lễ khai trương

Toàn cảnh Lễ khai trương

Thứ Tư, ngày 23 tháng 10 năm 2019