Thứ Hai, 18/01/2021 - 15:26:04

Sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia

22:00|01/01/2021

Chiều 30/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700: “Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe nhập khẩu".