Phần lớn ứng dụng VPN trên Android không đáng tin cậy

Phần lớn ứng dụng VPN trên Android không đáng tin cậy Mới đây, một nghiên cứu toàn diện về các ứng dụng VPN trên Android (lấy từ kho ứng dụng chính thức Google Play) cho thấy, phần lớn trong số đó chưa thể tin tưởng hoàn toàn. Một số ứng dụng thậm chí còn không có tác dụng gì.

10 vấn đề về bảo mật dữ liệu trong các doanh nghiệp lớn

10 vấn đề về bảo mật dữ liệu trong các doanh nghiệp lớn Thời gian gần đây, các vấn đề về vi phạm dữ liệu trong các doanh nghiệp lớn xảy ra thường xuyên và có chiều hướng ngày càng gia tăng. Dưới đây là 10 vấn đề hàng đầu về bảo mật dữ liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp lớn.

Các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính

Các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính Chính phủ vừa ban hành Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định về sử dụng chữ ký số.