Một số thách thức với An toàn cơ sở dữ liệu

Vấn đề đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu (CSDL) truyền thống chỉ tập trung chủ yếu vào việc đảm bảo an toàn cho bản thân cơ sở dữ liệu mà không đề cập tới việc đảm bảo an toàn cho hệ điều hành (OS) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS). Ngày nay, việc sử dụng rộng rãi CSDL cho các ứng dụng web, kiến trúc khách/chủ không đồng nhất, các máy chủ ứng dụng và mạng… đã tạo nên nhu cầu cấp thiết mở rộng những hướng nghiên cứu cho vấn đề đảm bảo an toàn CSDL. dưới đây phân tích một số thách thức trong quản trị CSDL.

Xây dựng chương trình khung về đào tạo, bồi dưỡng an toàn thông tin

Ngày 5/7/2013, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo về Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chủ trì Hội thảo.

Học viện Kỹ thuật Mật mã: đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành An toàn thông tin

Để từng bước đáp ứng nhu cầu về nhân lực an toàn thông tin ngày càng tăng trong cả lĩnh vực quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội của đất nước, cuối năm 2012, Học viện Kỹ thuật Mật mã đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp Đại học thứ hai chuyên ngành An toàn thông tin - ngành Công nghệ thông tin (mã ngành đào tạo: 5248020).

Các tin khác