Đào tạo An toàn thông tin đạt chứng chỉ quốc tế tại Học viện Kỹ thuật Mật mã

Đào tạo An toàn thông tin đạt chứng chỉ quốc tế tại Học ... Khoa An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật Mật mã (Học viện KTMM) đã trở thành đối tác chính thức của Học viện Mạng Cisco và trung tâm Microsoft, thành lập trung tâm đào tạo và tổ chức thi cấp ...