Tên văn bản : Information security management systems – Part 3: Guidelines for information security risk management


Số hiệu BS 7799-3:2006
Cơ quan ban hành BSI
Ngày ban hành 01/01/2006
Loại tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Quốc tế
Trích yếu nội dung
Từ khóa
Download
  Information security management systems – Part 3: Guidelines for information security risk management     


«Quay lại