McAfee Configuration Control.

McAfee Configuration Control.

Nước sản xuất:Mỹ

Hãng sản xuất:McAfee

Mô tả sản phẩm, chức năng:McAfee Configuration Control tự động hóa và thực thi các cấu hình phù hợp cho các máy chủ quan trọng, ngăn chặn những thay đổi trái phép

Lĩnh vực ứng dụng:Sử dụng cho các doanh nghiệp

Mô tả thiết kế:

Tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn mật mã, ATTT):ISO 27001.

Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy:Chứng nhận bởi NIST.

Yêu cầu đối với môi trường vận hành, lắp đặt hệ điều hành:

Ưu điểm:Dễ dàng duy trì và giảm chi phí.

Đăng ký sở hữu trí tuệ:Copyright © 2010 McAfee, Inc.

Thông tin về nhà sản xuất:

Thông tin nhà cung cấp SP/CN:McAfee là một tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp trên toàn cầu được trang bị để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng quốc tế và các đối tác. McAfee tận dụng đầy đủ các giải pháp công nghệ và tối đa hóa đầu tư, dịch vụ của McAfee từ đánh giá rủi ro cho đến an ninh toàn diện, giúp các doanh nghiệp đánh giá toàn diện các lỗ hổng bảo mật và xây dựng chương trình bảo mật hiệu quả. Đồng thời McAfee cũng cung cấp đào tạo và tư vấn tầm nhìn về an ninh tổng thể cho các doanh nghiệp

Phương thức chuyển giao:

Từ khóa:

Sản phẩm khác cùng loại