Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 3


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 03/2007/CT-BBCVT 23/02/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Chỉ thị về tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet. Đỗ Trung Tá - Bộ Trưởng
2 82/CT-BTTTT 24/12/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Chỉ thị ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng Bộ trưởng - Nguyễn Bắc Son
3 897/CT-TTg 10/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ