Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 1


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 64/2012/TT-BCA 30/10/2012 Bộ Công an Thông tư Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ mật của Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Bộ trưởng - Thượng tướng Trần Đại Quang