Triển khai, ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày 31/10/2012, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị về công tác triển khai, ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thiếu tướng Trần Nguyên Bình, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày 11/8/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Hội thảo Ứng dụng Chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày 22/10/2010, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức Hội thảo “Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy triển khai ứng dụng Chữ ký số”.

Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước

Để cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hồ sơ, giấy tờ, điện tử hóa quy trình làm việc và xây dựng chính phủ điện tử, sử dụng hiệu quả dịch vụ công điện tử cho người dân, thì vấn đề xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số (CTCKS) là hết sức quan trọng.

Hiện trạng ứng dụng Chữ ký số tại Việt Nam và triển vọng

Trong hai hội thảo “Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy ứng dụng Chữ ký số” diễn ra tháng 10/2010 tại TP.HCM và Hà Nội, tham luận của các cơ quan, đơn vị đã phản ánh thực trạng ứng dụng CKS tại một số Bộ, ngành, địa phương trong cả nước, những thuận lợi, khó khăn và nhu cầu, kế hoạch triển khai CKS ở nước ta trong thời gian tới. Tạp chí ATTT xin giới thiệu tóm tắt những thông tin chính từ các báo cáo tại Hội thảo.