Tăng cường hợp tác trong công tác bảo đảm ATTT với Cộng hòa Séc

Đó là mục tiêu của Hội thảo chuyên đề “An toàn thông tin, an ninh mạng chủ động 2018” diễn ra vào sáng 15/5/2018 tại Hà Nội.