Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục An toàn thông tin sẽ ra mắt trong tháng 10/2014

Cục An toàn thông tin, một trong 4 đơn vị mới của Bộ TT&TT, dự kiến sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động trong tháng 10/2014.

Quốc hội thông qua Luật Cơ yếu

Ngày 26/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Cơ yếu và ngày 07/12/2011, Chủ tịch nước ký Lệnh số 14/2011/L-CTN về việc công bố Luật Cơ yếu. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2012.