Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 22/2/2017, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Dự thảo Luật An toàn thông tin sẽ được trình lên Chính phủ vào cuối tháng 2/2014

Ngày 24/1/2014, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã nghe báo cáo Dự thảo lần 3 Luật An toàn thông tin, dự kiến sẽ được trình lên Chính phủ cuối tháng 2/2014.

Dự thảo Luật An toàn thông tin sẽ được trình lên Chính phủ vào cuối tháng 2/2014

Ngày 24/1/2014, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã nghe báo cáo Dự thảo lần 3 Luật An toàn thông tin, dự kiến sẽ được trình lên Chính phủ cuối tháng 2/2014.

Các công ty công nghệ hàng đầu kêu gọi Mỹ cải tổ luật về do thám thông tin

Các công ty công nghệ hàng đầu thế giới vừa công bố một bức thư ngỏ kêu gọi Chính phủ và Quốc hội Mỹ cải tổ luật do thám để “khôi phục lòng tin của người dân với Internet".

Qui định pháp luật về chống thư rác

Ngày 13/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác. Phạm vi của Nghị định này quy định về chống thư rác; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nghị định được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tới dịch vụ trao đổi thư điện tử và tin nhắn tại Việt Nam.

Cần khung pháp lý toàn diện bảo vệ dữ liệu

Thông tin cá nhân ngày nay đang trở thành một loại tài sản quan trọng trong kỉ nguyên thông tin hiện đại. Đa số thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng đúng pháp luật, nhưng nhiều trường hợp khác lại bị khai thác và giao dịch mua bán bất hợp pháp. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để quản lý thông tin cá nhân một cách hiệu quả?

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật trong ngành Cơ yếu

Ngày 3/10/2008, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến và giáo dục pháp luật của Ban Cơ yếu Chính phủ đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội.

Qui định pháp luật về chống thư rác

Ngày 13/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác. Phạm vi của Nghị định này quy định về chống thư rác; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nghị định được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tới dịch vụ trao đổi thư điện tử và tin nhắn tại Việt Nam.