Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ là ủy viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT vừa phê duyệt danh sách 17 Ủy viên Ủy ban này.