Phần mềm độc hại giả mạo cài đặt “phông chữ bị thiếu” trong Google Chrome

Tin tặc đang tấn công người dùng Google Chrome bằng một phần mềm độc hại mới: giả mạo cài đặt “phông chữ bị thiếu” trong Google Chrome và lừa người dùng cài đặt phần mềm độc hại này.

Nhiều tiện ích mở rộng trên Chrome bí mật theo dõi người dùng

Mã phân tích trong các tiện ích mở rộng của Google Chrome đang được sử dụng để theo dõi người dùng thông qua trình duyệt Web.

Rò rỉ lỗ hổng Zero-Day Flash Player trong dữ liệu của Hacking Team

Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Trend Micro thông báo trong dữ liệu rò rỉ bị đánh cắp từ Hacking Team có chứa một số lượng lỗ hổng trong Adobe chưa được vá và công khai.