Gửi lúc: 30/03/2017 16:49:57
Bookmark and Share

Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc về công tác Cơ yếu tại địa bàn Tây Nguyên

Trong 3 ngày từ 15-17/3/2017, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ dẫn đầu đã làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đắc Nông và Lâm Đồng về công tác Cơ yếu trên địa bàn.

Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban: Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Cục Chính trị - Tổ chức, Cục Quản lý Kỹ thuật nghiệp vụ Mật mã, Cục Cơ yếu - Bộ Tổng tham mưu, Cục Cơ yếu - Bộ Công an, Văn phòng Ban và Tạp chí An toàn thông tin.

Với địa thế là các tỉnh miền núi, có tuyến biên giới tiếp giáp với Lào và Campuchia, với 54 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số; có nhiều tín đồ tôn giáo, chức sắc nhà tu hành.… Tây Nguyên là địa bàn được xác định đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước. Khu vực này là mục tiêu, địa bàn trọng điểm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nên công tác cơ yếu trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các cấp quan tâm nhằm bảo mật thông tin bí mật nhà nước, phục vụ sự chỉ đạo, chỉ huy các cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang, góp phần làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Ngày 15/3/2017, đón tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Trần Đình Thu, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng và bộ phận Cơ yếu thuộc Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương khu vực Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp ranh thực hiện chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước; đề xuất, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ những cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên. Bởi vậy, lực lượng cơ yếu của Ban Chỉ đạo Tây nguyên hết sức quan trọng.


Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với  Ban chỉ đạo Tây Nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Thu nêu rõ: Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Cơ yếu của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc quy định của Ngành, góp phần bảo đảm bí mật thông tin liên lạc với Trung ương và hiệp đồng các lực lượng trên địa bàn. Bên cạnh đó, cơ yếu còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT trong cơ quan. Cùng với việc tiếp tục quan tâm tới công tác Cơ yếu, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo, quản lý chặt chẽ về việc bảo vệ thông tin bí mật nhà nước và truyền tải tài liệu mật qua hệ thống Cơ yếu.

Tại Đắk Lắk

Ngày 15/3 tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Công an Tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh và các đồng chí phụ trách các lực lượng cơ yếu trên địa bàn Tỉnh.

Báo cáo về công tác Cơ yếu trên địa bàn Tỉnh cho thấy: là tỉnh miền núi có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh trong chiến lược bảo vệ tổ quốc, Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Đắc Lắk đã hết sức coi trọng công tác đảm bảo bí mật, an toàn thông tin và quan tâm tới công tác Cơ yếu.


Đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk

Trao đổi với đoàn công tác, đồng chí Trần Quốc Cường bày tỏ sự khấn khởi khi lần đầu tiên có đoàn cấp cao của Ban Cơ yếu Chính phủ tới thăm và làm việc tại địa phương. Đồng chí cũng đánh giá cao về công tác cơ yếu trên địa bàn, chỉ đạo các lực lượng cơ yếu tếp tục tham gia tích cực vào công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh và đồng thuận với đề xuất của Ban Cơ yếu Chính phủ về những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế của cán bộ cơ yếu - công nghệ thông tin tại địa phương.


Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk


Tại Đắk Nông


Chiều 16/3, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn. Tham dự còn có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Công an Tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh và các đồng chí phụ trách các lực lượng cơ yếu trên địa bàn Đắk Nông. 

Thời gian qua, Đắk Nông luôn quan tâm xây dựng và phát triển lực lượng cơ yếu của Tỉnh ngang tầm nhiệm vụ được giao, đủ sức làm nòng cốt trong bảo vệ an toàn thông tin bí mật nhà nước bằng mật mã theo yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang các cấp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh của Tỉnh. Các lực lượng cơ yếu trên địa bàn tỉnh luôn thực hiện nghiêm ngặt chế độ công tác của Ngành.


Đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tặng Biểu trưng ngành Cơ yếu cho đồng chí Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Đắk Nông

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Diễn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của các lực lượng cơ yếu tại địa phương và nhấn mạnh: Tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện để cơ yếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ yếu. Đồng chí cũng đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quan tâm, đầu tư trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác cơ yếu cho địa phương trong thời gian tới.


Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Tỉnh ủy Đắk Nông


Tại Lâm Đồng 

Chiều 17/3, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sử dụng cơ yếu và cơ yếu các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã làm việc với đoàn.


Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian qua, các lực lượng cơ yếu trên địa tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về công tác cơ yếu, bảo đảm bí mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các cấp trên địa bàn Tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai quán triệt kịp thời các quy định về công tác cơ yếu trong tình hình mới; Đẩy mạnh nội dung bảo mật và an toàn thông tin, đồng thời với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng giai đoạn 2015-2020 một cách thiết thực, hiệu quả.


Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tại các nơi đoàn đến làm việc, Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo các Tỉnh và Ban chỉ đạo Tây Nguyên đều đánh giá cao về công tác Cơ yếu trên địa bàn. Các lực lượng cơ yếu tại địa phương luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm thông tin lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và đột xuất, trên tất cả các lĩnh vực từ Trung ương đến cơ sở, luôn bảo đảm “bí mật, chính xác, kịp thời” trong mọi tình huống. 

Về công tác cơ yếu trong thời gian qua, Lãnh đạo Tỉnh ủy các Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về Cơ yếu, nhất là Luật Cơ yếu; Đã củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế cơ yếu, đặc biệt là thực hiện quy định 219-QĐ/TW và Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Cơ yếu; Thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên cơ yếu được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu được cấp ủy, thủ trưởng quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy định; Việc quản lý, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm an toàn, chấp hành đúng quy định của ngành Cơ yếu. Cán bộ phụ trách công tác cơ yếu đã chủ động đề xuất, tham mưu với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan về công tác bảo mật, an toàn thông tin. 

Tuy nhiên, công tác cơ yếu ở đây cũng còn gặp một số khó khăn về biên chế, huấn luyện, đào tạo cập nhật các chương trình, nội dung nghiệp vụ mới của Ngành; Về sự đồng bộ giữa triển khai và bảo đảm kỹ thuật cho các trang thiết bị. Bên cạnh đó, việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu có nơi còn chưa đầy đủ….

Tại các buổi làm việc, đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng cơ yếu đối với lực lượng cơ yếu trên địa bàn. Đồng chí biểu dương những thành tích mà các lực lượng cơ yếu trên địa bàn 3 tỉnh và Ban Chỉ đạo Tây nguyên đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đặc biệt, hệ thống cơ yếu của các lực lượng được xây dựng ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và phát huy tốt hiệu quả, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang các cấp trong tỉnh.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: những khó khăn, vướng mắc trong công tác cơ yếu sẽ được Ban Cơ yếu Chính phủ cùng các Bộ, ngành có liên quan và địa phương từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất để các lực lượng cơ yếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng ban cũng đề nghị các tỉnh xây dựng, đề xuất nhu cầu về bảo mật thông tin bí mật nhà nước, chứng thực điện tử, xác thực an toàn mạng CNTT và giám sát an toàn mạng CNTT tại địa phương, để Ban Cơ yếu Chính phủ kịp thời có kế hoạch phối hợp bảo đảm ATTT cho các hoạt động ứng dụng CNTT của các Tỉnh.

Trong chuyến công tác, đoàn công tác cũng đến thăm Lãnh đạo Học viện Lục quân (tại Đà Lạt) và Cơ yếu của Học viện.


Thiếu tướng Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện Lục quân tiếp đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ


Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Học viện Lục quân

Hồng Phương