Gửi lúc: 05/07/2017 10:51:56
Bookmark and Share

Đào tạo về an toàn thông tin cho quản trị mạng của một số cơ quan Trung ương và địa phương

Trong 5 ngày từ 26 - 30/6/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức khóa đào tạo “triển khai một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng” cho cán bộ quản trị công nghệ thông tin (CNTT) của một số cơ quan Trung ương và UBND Tỉnh.

Mục tiêu của khóa đào tạo là nhằm cung cấp kiến thức về an toàn thông tin, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm công tác đảm bảo an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin. Học viên được giới thiệu về mô hình và nguyên lý phòng thủ, thực hành các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, qua đó sẽ áp dụng xây dựng mô hình phòng thủ theo chiều sâu tại cơ quan. 

Nội dung khóa học tập trung vào những kiến thức về an toàn thông tin , các mô hình hệ thống mạng, kiến trúc an toàn và các giải pháp đảm bảo an toàn mạng. Sau mỗi phần học lý thuyết, các học viên được thực hành kỹ năng, kỹ sảo khi triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn mạng.

Tham gia giảng dạy khóa học này là các chuyên gia của Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng (CNTT&GSANM) và các chuyên gia có kinh nghiệm của các hãng cung cấp sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin như: CheckPoint, Cisco, HP, Trendmicro. 20 học viên của lớp học là cán bộ kỹ thuật đến từ các cơ quan có mạng CNTT đang được Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai giám sát an toàn thông tin như: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thái Bình, Bắc Ninh,.…


Toàn cảnh lớp học


Lãnh đạo Trung tâm CNTT&GSANM và Tạp chí An toàn thông tin chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên

Trung tâm CNTT&GSANM là đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, có nhiệm vụ duy trì và đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống CNTT của Ban Cơ yếu Chính phủ; triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin trên mạng CNTT trọng yếu của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Chính phủ; là cơ quan chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng .

Hồng Loan