Gửi lúc: 09/09/2016 14:04:44
Bookmark and Share

Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành Cơ yếu Việt Nam (12/09/1945 – 12/09/ 2016)

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ Ban Mật mã thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, đến nay, ngành Cơ yếu Việt Nam đã trở thành một ngành khoa học kỹ thuật cơ mật đặc biệt, được tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến các đơn vị cơ sở.

Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin (BM&ATTT), đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về Cơ yếu. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang trong mọi tình huống; tích cực triển khai có hiệu quả Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, hệ thống Giám sát an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin (CNTT) trọng yếu quốc gia; giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã dân sự.

Bên cạnh đó, Ngành thường xuyên chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần đối với người làm công tác Cơ yếu; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên Cơ yếu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc.

Những thành tích thầm lặng nhưng rất vẻ vang mà ngành Cơ yếu Việt Nam đã đạt được trong 71 năm qua là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ của các Bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần tận tụy, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách của biết bao thế hệ cán bộ, nhân viên Cơ yếu; đặc biệt là sự hy sinh quên mình của gần 800 liệt sỹ Cơ yếu qua các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Với những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngành Cơ yếu Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh hai lần (năm 1985, năm 2015), Huân chương Sao vàng (năm 2005) và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân trong Ngành.

Trong giai đoạn cách mạng mới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông, các thế lực thù địch, phản động, tội phạm mạng ngày càng dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn, sử dụng nhiều phương tiện hiện đại xâm nhập vào hệ thống mạng thông tin trọng yếu để thu thập, lấy cắp thông tin bí mật nhà nước; Bên cạnh đó, chiến tranh mạng trở nên hiện hữu và là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh toàn cầu; Bối cảnh đó tạo ra những thách thức lớn, nhưng cũng mở ra những điều kiện mới cho sự phát triển của ngành Cơ yếu Việt Nam.

Ngành Cơ yếu cần tiếp tục chủ động, nỗ lực, phấn đấu không ngừng vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy truyền thống “Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo”, xây dựng Ngành chính quy, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc.

Tạp chí ATTT