Gửi lúc: 06/01/2017 16:46:45
Bookmark and Share

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 của ngành Cơ yếu Việt Nam

Sáng 6/1/2017 tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 của ngành Cơ yếu Việt Nam.


 Đồng chí Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; các đồng chí Phó Trưởng ban; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban và các Hệ Cơ yếu; đại diện lãnh đạo cơ yếu các Ban, ngành, tỉnh, thành phố, các Quân chủng, Binh chủng….
Trong phần phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn đánh giá, năm 2016 tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; trong nước, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và viễn thông đã đem lại những lợi ích to lớn trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, những hiểm hoạ, nguy cơ mất an toàn thông tin ngày càng gia tăng; các thế lực thù địch, phản động, tội phạm mạng tăng cường tấn công, thâm nhập hệ thống mạng thông tin trọng yếu để thu thập, đánh cắp thông tin bí mật Nhà nước; chiến tranh mạng đã trở thành hiện hữu.

Tình hình trên đặt ra cho ngành Cơ yếu Việt Nam những yêu cầu và thách thức mới. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Cơ yếu, các hoạt động của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu tiếp tục ổn định, phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nhiều mặt đạt xuất sắc.

Hội nghị là dịp để ngành Cơ yếu đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2016; những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân (nhất là nguyên nhân chủ quan) và đề ra các giải pháp khắc phục; xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện trong năm 2017. Đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương xây dựng và phát triển Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 của ngành Cơ yếu Việt Nam

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 của ngành Cơ yếu Việt Nam do đồng chí Phó Trưởng ban, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh trình bày đã nêu bật những kết quả đạt được trong năm 2016 như: Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Cơ yếu; Triển khai các nội dung tổng kết Chỉ thị 41-CT/TW của Bộ Chính trị (Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan thường trực); Tham gia góp ý, xây dựng các văn bản của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin; Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý nhà nước về cơ yếu; Bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu bảo mật và an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Hệ thống tổ chức và hệ thống kỹ thuật trong toàn Ngành ngày càng được củng cố, phát triển; Nhiều loại sản phẩm mật mã được nghiên cứu hoàn thiện, sản xuất, cung cấp và đưa vào ứng dụng có hiệu qủa; Tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền về nguy cơ lộ lọt thông tin bí mật nhà nước trên các mạng công nghệ thông tin và hệ thống viễn thông đã tạo ra được những chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động đối với các cấp lãnh đạo và lực lượng cơ yếu trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu ra những hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như: tiến độ xây dựng một số văn bản còn chậm; cơ sở vật chất của các đơn vị nghiên cứu, sản xuất thiết bị mật mã còn hạn chế; vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ còn một số bất cập…. Đồng thời báo cáo đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế nói trên và đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong năm 2016, đánh giá những tồn tại, hạn chế và tình hình trong năm 2017, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2017, trên các mặt như: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành Cơ yếu; Bảo mật thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các cấp; Tổ chức xây dựng lực lượng; Nghiên cứu khoa học – công nghệ mật mã; Hợp tác quốc tế; Công tác kế hoạch – tài chính; Công tác sản xuất; Công tác thanh tra, kiểm tra….

Trong phần tham luận, các đại biểu đại diện cho các Hệ Cơ yếu và các cơ quan, đơn vị  thuộc Ban đều nhất trí và đánh giá cao những kết quả mà Ban và ngành Cơ yếu đã đạt được trong năm 2016. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, ngoài các tồn tại trong báo cáo đã nêu. Đồng thời cũng kiến nghị giải pháp khắc phục và đề nghị Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Đặng Vũ Sơn đánh giá cao những ý kiến đóng góp hết sức hiệu quả và ý nghĩa của các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị và Hệ Cơ yếu. Các ý kiến đóng góp này sẽ được tổng hợp và đưa vào báo cáo chính thức. Đồng chí Trưởng ban cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cần nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm, để tham mưu cho Lãnh đạo Ban được tốt hơn, kịp thời hơn, nhằm hoàn thành tốt các nội dung công việc mà Ban và ngành Cơ yếu đã đề ra trong năm 2017.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng và trao các phần thưởng cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2016. Có 2 tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho 21 tập thể; Nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của Trưởng ban.

Cuối Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng chí Trưởng ban đã phát động phong trào thi đua năm 2017 tới toàn ngành Cơ yếu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ  trao Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016" của Bộ Quốc Phòng cho 02 tập thể của Ban


Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cho các tập thể đã có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cơ yếu năm 2016

Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cho các tập thể đã có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cơ yếu năm 2016

Thế Hảo – Nhật Minh