Gửi lúc: 02/02/2018 10:59:54
Bookmark and Share

Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh 50 Thạc sĩ An toàn thông tin năm 2018

Thông tin từ Học viện Kỹ thuật mật mã cho biết, năm 2018, Học viện sẽ dự kiến tuyển sinh 50 chỉ tiêu hệ Cao học chuyên ngành An toàn thông tin.Thí sinh dự tuyển và học Thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin phải có ít nhất 01 bằng đại học liên quan đến lĩnh vực An toàn thông tin. Cụ thể:

Đối tượng A (Ngành đúng): An toàn thông tin, Chuyên ngành Kỹ thuật mật mã (ngành Kỹ thuật điện tử).

Đối tượng B (Ngành phù hợp): Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Toán Tin học, Tin học quản lý, Sư phạm Tin học, Thương mại điện tử.

Đối tượng C (Ngành gần): Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Toán ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.

Các đối tượng B và C trước khi dự thi cần phải học bổ sung kiến thức. Việc xét học bổ sung kiến thức sẽ căn cứ vào chương trình đào tạo và bảng điểm bậc đại học của thí sinh. Đối với các đối tượng có văn bằng đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đào tạo (đối tượng A), nhưng số năm tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến khi dự tuyển nhiều hơn 10 năm thì phải học bổ sung kiến thức.

So với các kỳ tuyển sinh trước, năm 2018, Học viện đã đổi mới các môn thi là: Tin học cơ sở, Cơ sở An toàn thông tin và Tiếng Anh trình độ A2 (thay cho các môn: Toán cao cấp và Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Tiếng Anh trình độ A2).

Học viện Kỹ thuật mật mã phát hành hồ sơ tuyển sinh trình độ Thạc sĩ chuyên ngành ATTT từ ngày 10/01/2018 đến hết ngày 20/4/2018. Thời hạn cuối cùng để tiếp nhận hồ sơ là ngày 10/5/2018 đối với đối tượng A; ngày 28/02/2018 đối với đối tượng B và C.

Thời gian dự kiến tổ chức học bổ sung kiến thức cho các thí sinh dự tuyển bắt đầu từ ngày 03/3/2018; tổ chức ôn tập kiến thức từ ngày 28/4/2018 và thi vào ngày 26 - 27/5/2018.

Sau khi trúng tuyển, học viên sẽ học theo hình thức không tập trung, tại cơ sở đào tạo của Học viện ở Hà Nội trong thời gian 2 năm (với 04 kỳ).

 Thông tin liên hệ

- Phòng Sau Đại học, Học viện Kỹ thuật mật mã.

- Địa chỉ: Phòng 608, Nhà TB1, số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.                                                


- Hotline: 0168.992.8396 - 0983.655.623 

Ngọc Mai