Gửi lúc: 15/11/2018 16:22:31
Bookmark and Share

Giao lưu thương mại Việt Nam - Hàn Quốc về An ninh mạng 2018

Sắp tới, vào ngày 19/11 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra “Giao lưu thương mại Việt Nam - Hàn Quốc 2018” do các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin của Hàn Quốc tổ chức.Buổi Giao lưu được tổ chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin (MSIT) Hàn Quốc phối hợp với Cơ quan An ninh và Internet (KISA) cùng Hiệp hội Công nghiệp An ninh mạng Hàn Quốc (KISIA). Giao lưu thương mại Việt Nam - Hàn Quốc 2018 hứa hẹn sẽ có sự tham dự của 14 doanh nghiệp là các thành viên của các hiệp hội chuyên về các giải pháp an ninh mạng và công nghệ thông tin. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp của hai quốc gia có thể trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác hợp tác. 

Cụ thể, buổi Giao lưu được diễn ra từ 09h30 - 16h30, ngày 19/11/2018 tại khách Sạn REX Saigon (141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Các nội dung trao đổi tại buổi Giao lưu sẽ được Ban Tổ chức hỗ trợ phiên dịch song ngữ.

Các doanh nghiệp quan tâm vui lòng điền thông tin vào đường dẫn. Ban tổ chức sẽ gửi thông tin chi tiết về các công ty trong đoàn doanh nghiệp phía Hàn Quốc qua thư điện tử đăng ký của các doanh nghiệp. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Hebronstar Việt Nam, Số điện thoại: 028.54161809 / 0793061290 (Ông Khánh); Email: tobias@hebronstar.com.


This business matching is hosted by Ministry of Science and ICT (MSIT) of Korea, and organized by Korea Internet & Security Agency (KISA), Korea Information Security Industry Association (KISIA).

KISIA invites companies to attend the “2018 Vietnam - Korea cyber security business partnership” with 14 companies which are members of the associations specializing in information technology and security solutions.

This is a great opportunity for both Vietnam and Korea to exchange information and find potential partners. The organizer would like to invite companies to this event. In details, the event will be held from 9h30 to 16:30, on Monday, November 19th, 2018, at REX Saigon Hotel - 141 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, freely attended with interpreters.

If you are interested in this event, please fill in this link. The organizer will send detailed information of companies in Korea side via email registered.

For more information, please contact: Hebronstar Vietnam Company Limited; Tel: 028.5416 1809 or 0793061290 (Mr. Khanh) and Email: tobias@hebronstar.com.

ĐT