Gửi lúc: 20/12/2017 13:06:12
Bookmark and Share

Học viện Kỹ thuật mật mã tổng kết công tác năm 2017

Chiều 19/12/2017, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật mật mã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban và các cán bộ, nhân viên thuộc Học viện Kỹ thuật mật mã.


Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS,TS. Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Học viện KTMM cho biết, năm 2017, Học viện KTMM đã thực hiện tốt kế hoạch và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ giao; Việc đổi mới công tác đào tạo được tập trung vào những vấn đề cốt lõi, đảm bảo kế thừa những thành tựu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng; Việc ứng dụng CNTT vào quản lý, điều hành công tác đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư và phát huy tốt hiệu quả; Công tác tuyển sinh, quảng bá thương hiệu của Học viện đã có tính chuyên nghiệp... Bên cạnh những thành tích đạt được, Học viện còn những hạn chế như: công tác đào tạo chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên chưa được thực hiện thường xuyên và hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao những thành tích về mọi mặt mà Học viện KTMM đạt được trong năm 2017. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, Học viện cần tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, chương trình đào tạo; có những giải pháp đột phá nhằm nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu đáp ứng các nhiệm vụ của Học viện; từng bước nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên; tăng cường hợp tác về đào tạo và nghiên cứu với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; lựa chọn đối tác quốc tế phù hợp trong việc hợp tác, đồng thời làm tốt công tác đào tạo, giúp các nước bạn; phát triển Phân hiệu Học viện KTMM tại TP. Hồ Chí Minh. 

Cũng tại Hội nghị, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác đã được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 6 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và 25 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của Giám đốc Học viện.

Hồng Loan