Gửi lúc: 05/01/2017 16:13:27
Bookmark and Share

Cơ yếu Quân đội tổng kết nhiệm vụ năm 2016

Ngày 3/1/2017, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện lãnh đạo một số cơ quan đơn vị trong Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Quốc phòng. 

Hội nghị khẳng định, năm 2016, Cơ yếu Quân đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trong đó có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ghi nhận các kết quả đạt được, trong năm, Cơ yếu Quân đội đã nhận được nhiều cờ, bằng khen của Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu Chính phủ. 
Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Hội nghị cũng đã quán triệt các nhiệm vụ năm 2017, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng, phát triển ngành Cơ yếu quân đội tiến thẳng lên hiện đại theo Kết luận số 90/KL-QUTW ngày 5/2/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam và Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích, nỗ lực trong công tác của Cơ yếu Quân đội trong năm 2016. Các đồng chí lãnh đạo cũng nhấn mạnh, Cơ yếu Quân đội cần bám sát tình hình khu vực và thế giới, nhằm kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác cơ yếu và sẵn sàng bảo đảm nhu cầu bảo mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Quân đội trong mọi tình huống.

NT