Gửi lúc: 15/11/2018 16:09:29
Bookmark and Share

Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, triển khai thực hiện Quyết định số 1071/QĐ-TTg

Sáng ngày 25/10/2018, tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Ban Cơ yếu Chính phủ (CYCP), nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai cơ quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1071/QĐ-TTg ngày 20/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và trao đổi về công tác bảo mật, an toàn thông tin cho Bộ TN&MT.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, phía Bộ TN&MT có Thứ trưởng Trần Quý Kiên và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng. Phía Ban CYCP có Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban; Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban.

Tại buổi làm việc, hai cơ quan đã trao đổi về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1071/QĐ-TTg ngày 20/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 24/4/2017 của Ban Bí thư về tổng kết Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khoá IX; tình hình, kết quả phối hợp giữa Ban CYCP với Bộ TN&MT trong triển khai các nhiệm vụ liên quan về cơ yếu, công tác bảo mật, ATTT trong thời gian qua. Đồng thời, trao đổi về nội dung phối hợp trong thời gian tới giữa hai cơ quan để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1071/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào công tác triển khai ứng dụng sản phẩm mật mã, chứng thư số chuyên dùng của Ban CYCP để bảo mật, xác thực ATTT; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ TN&MT.

Trong công tác phối hợp với Bộ TN&MT, đến nay Ban CYCP đã cấp và triển khai hơn 2.000 Chứng thư số chuyên dùng; hỗ trợ làm thủ tục thu hồi, thay đổi thông tin trên chứng thư số cho các đơn vị, cán bộ công thức thuộc Bộ TN&MT; một số thiết bị bảo mật phục vụ lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ; hỗ trợ, phối hợp triển khai tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ, Hệ thống kết nối Hải quan một cửa quốc gia, Dịch vụ công trực tuyến của Bộ; tổ chức các lớp tập huấn sử dụng Chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ Bộ TN&MT. Việc ứng dụng xác thực chữ ký số tại Bộ TN&MT đã triển khai trên phạm vi rộng, ứng dụng rất hiệu quả, ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu trong triển khai Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, góp phần tạo lập phương thức làm việc mới hiện đại trong chỉ đạo, điều hành và công tác hành chính.

Theo đồng chí Trưởng ban Đặng Vũ Sơn, Ban CYCP sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật, ATTT cho hệ thống công nghệ thông tin của Bộ TN&MT, gồm ba vấn đề chính: triển khai mật mã cho công tác bảo mật, triển khai chữ ký số cho công tác xác thực, triển khai giảm sát ATTT để tăng cường an toàn hệ thống công nghệ thông tin. Để triển khai được các giải pháp này, trước tiên cần đánh giá an toàn hệ thống công nghệ thông tin của Bộ TN&MT, để đưa ra mức độ ứng dụng bảo mật, ATTT phù hợp. Đặc biệt, hai cơ quan cần chú trọng cụ thể hóa công tác phối hợp. Ngoài ra, Bộ TN&MT có thể phối hợp với các cơ quan khác trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an,… để phản biện lẫn nhau, nhằm đưa ra các biện pháp tối ưu nhất.
Kết luận buổi làm việc, Thay mặt Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả, có trách nhiệm của Ban CYCP đối với ngành TN&MT trong thời gian qua, đặc biệt là 3 năm gần đây trong công tác bảo mật và ATTT. Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề xuất xây dựng quy chế phối hợp mang tính chất khung, trên tinh thần chức năng nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của hai cơ quan trong việc phối hợp đảm bảo bảo mật và ATTT cho Bộ TN&MT. Việc xây dựng quy chế sẽ giao cho hai cơ quan đầu mối là Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ TN&MT. Đồng chí Trần Quý Kiên hi vọng trong thời gian tới sẽ hoàn thiện quy chế phối hợp này một cách hiệu quả, thiết thực trong 3 mảng: xây dựng và phát triển chính phủ điện tử; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; ứng dụng chữ ký số. 


Đồng chí Trưởng ban Đặng Vũ Sơn tặng Biểu trưng của ngành Cơ yếu cho Thứ trưởng Trần Quý Kiên
 

Thảo Uyên