Gửi lúc: 06/09/2016 13:48:43
Bookmark and Share

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cơ yếu trong CAND

Ngày 01/9/2016, tại Hà Nội, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 41-CT/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do đồng chí Đào Quốc Trị, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ làm Trưởng đoàn. Dự buổi làm việc có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Đào Mạnh Tuấn, Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 41) trong Công an nhân dân (CAND). Theo đó, sau 12 năm thực hiện Chỉ thị 41, về cơ bản đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra; quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác cơ yếu, chủ trương xây dựng và phát triển cơ yếu trong giai đoạn mới đã được cấp uỷ, lãnh đạo Công an các cấp quán triệt và thực hiện tốt.


Lực lượng Cơ yếu CAND được tổ chức chặt chẽ từ cơ quan Bộ đến các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các huyện, thị, trường, trại và tương đương. Cùng với đó, việc triển khai hệ thống kỹ thuật mật mã được củng cố, hoàn thiện theo hướng hiện đại hoá và đa dạng hoá về loại hình kỹ thuật; hoạt động khoa học, công nghệ đã triển khai đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu nâng cao năng lực hoạt động cho lực lượng Cơ yếu. Chương trình, nội dung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cơ yếu được quan tâm xây dựng; các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người làm công tác cơ yếu về cơ bản đã hoàn thiện và đang được triển khai thực hiện trong toàn lực lượng Cơ yếu CAND…


Đồng chí Đào Quốc Trị, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành hoan nghênh Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 41 đến thăm và làm việc với Bộ Công an, từ đó, đánh giá đúng những kết quả mà lực lượng CAND đã đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề có tính định hướng chiến lược đối với công tác cơ yếu CAND trước mắt cũng như lâu dài. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng Cơ yếu CAND sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về cơ yếu trong CAND, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 41, Luật Cơ yếu, các nghị định của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn, đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các văn bản quản lý hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao hơn nữa nhận thức, tầm quan trọng đặc biệt của công tác cơ yếu trong tình hình mới. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cơ yếu trong toàn lực lượng CAND đảm bảo nguyên tắc thống nhất, chặt chẽ đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Công an Trung ương, sự chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời chịu sự quản lý, chỉ đạo về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ. Tổ chức triển khai các sản phẩm mật mã để bảo mật thông tin các hệ thống viễn thông, tin học, truyền hình, vệ tinh CAND, phục vụ yêu cầu báo cáo, trao đổi nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính…


Thứ trưởng Bùi Văn Thành và các đại biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, khảo sát, đồng chí Đào Quốc Trị, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Cơ yếu CAND đã đạt được sau 12 năm thực hiện Chỉ thị 41. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu lực lượng cơ yếu CAND cần nghiêm túc triển khai những nội dung công tác cơ yếu đã đề ra, đạt được những kết quả và thành tích tốt hơn nữa, đóng góp tích cực vào yêu cầu phát triển của ngành Công an nói chung và phát triển của khoa học kỹ thuật mật mã nói riêng.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an