Gửi lúc: 20/12/2017 10:51:55
Bookmark and Share

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng của ngành Cơ yếu Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017

Sáng 18/12/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng của ngành Cơ yếu Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo Cục Cơ yếu các Bộ, ngành; các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ sở đào tạo trong ngành Cơ yếu.


Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu về nhân lực triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên của ngành Cơ yếu. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành Cơ yếu đứng trước những thử thách lớn về nhiều mặt, phạm vi, nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên cơ yếu ngày càng nặng nề, đòi hỏi phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Cơ yếu, nhất là đào tạo đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia của ngành Cơ yếu có trình độ cao, làm chủ các công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Tại Hội nghị, đồng chí Khúc Hữu Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Tổ chức đã trình bày báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng của ngành Cơ yếu Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020. Báo cáo khẳng định vai trò của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu trong việc chỉ đạo, tổ chức đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao về lĩnh vực cơ yếu và bảo mật, an toàn thông tin, góp phần đảm bảo tuyệt đối bí mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Khúc Hữu Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Tổ chức trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực thường xuyên được quan tâm, chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực; đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, học vấn của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, kỹ thuật, giảng dạy được nâng lên, đặc biệt cán bộ khoa học có khả năng tiếp thu khoa học - công nghệ mật mã tiên tiến, hiện đại. Các cơ sở đào tạo trong toàn Ngành được quan tâm, tăng cường đầu tư, tập trung thực hiện đổi mới nội dung chương trình đào tạo, công tác quản lý, nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào, triển khai nhiều loại hình và chuyên ngành đào tạo, kết hợp đào tạo trong nước và ở nước ngoài, gắn chặt giữa đào tạo với bồi dưỡng phẩm chất chính trị theo tiêu chuẩn đối với người làm công tác cơ yếu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự gắn với sử dụng; cơ cấu, chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý giáo dục còn có những bất cập so với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã lắng nghe một số ý kiến của đại diện lãnh đạo Cục Cơ yếu các Bộ, ngành và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Các đại biểu đã đánh giá những mặt đạt được, trong đó nhấn mạnh nguyên nhân, hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn vừa qua như: việc chậm chễ tiến độ đề án đề ra; sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các ban, Bộ, ngành; đánh giá sau đào tạo chưa được thực hiện thường xuyên… và đề xuất một số giải pháp khắc phục trong giai đoạn tới.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực đối với ngành Cơ yếu. Đồng chí nhấn mạnh một số giải pháp trong thời gian tới, cấp ủy và thủ trưởng các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, triển khai nghiêm túc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên; phải thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên Cơ yếu; bám sát thực tiễn của Việt Nam và thế giới, đồng thời nắm bắt, dự báo tình hình phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông; ưu tiên đầu tư xây dựng, phát triển tiềm lực của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu tiến thẳng lên hiện đại; tăng cường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về cơ yếu; xây dựng tốt cơ chế phối hợp, quản lý chỉ đạo đối với các cơ sở đào tạo trong toàn Ngành….

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của ngành Cơ yếu Việt Nam.


Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Bích Thủy – Ngọc Mai