Gửi lúc: 04/10/2019 14:24:50
Bookmark and Share

Singapore công bố nội dung Khung chia sẻ dữ liệu tin cậy

Mới đây Singapore đã công bố nôi dung "Khung chia sẻ dữ liệu tin cậy", nhằm cung cấp những cách thức tốt nhất, có trách nhiệm và đáng tin cậy trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức/ doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo mật.

Singapore đã giới thiệu một Khung pháp lý được thiết kế để giải quyết các thách thức mà các doanh nghiệp thường gặp phải khi chia sẻ tài sản dữ liệu, chẳng hạn như cần đảm bảo tuân thủ quy định và thiếu phương pháp chuẩn hóa và tin tưởng với người mà họ chia sẻ dữ liệu. Tiêu chuẩn mới này được gọi là Khung chia sẻ dữ liệu đáng tin cậy (Trusted Data SharingFramework), nhằm mục đích tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu để thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm và dịch vụ mới cũng như tạo niềm tin cho người tiêu dùng rằng dữ liệu của họ sẽ được bảo vệ. 

Tài liệu Khung hướng dẫn trên được nghiên cứu và xây dựng dựa trên sự phối hợp giữa Cơ quan Phát triển Phương tiện Truyền thông (Infocomm Media Development Authority - IMDA) và đơn vị giám sát Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (Personal Data Protection Commission - PDPC) cùng với sự tham vấn từ các đơn vị trong ngành này. Trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo "sử dụng dữ liệu đáng tin cậy" và luồng dữ liệu để các nền kinh tế kỹ thuật số như Singapcó thể phát triển mạnh.

Dữ liệu đóng một vai trò thiết yếu trong khả năng đổi mới và tùy chỉnh các dịch vụ và quy trình cho các phân khúc thị trường khác nhau. Do đó, người tiêu dùng cần sẵn sàng chia sẻ dữ liệu của họ với các doanh nghiệp và sẽ được khuyến khích làm như vậy nếu khả năng sử dụng và bảo vệ dữ liệu của công ty được đảm bảo an toàn. 

IMDA cho biết trong một tuyên bố: "Mục đích của Khung chia sẻ dữ liệu tin cậy là người tiêu dùng sẽ sẵn sàng chia sẻ dữ liệu của họ với các biện pháp bảo vệ và rõ ràng hơn về tuân thủ theo quy định, do đó họ sẽ được hưởng lợi từ hàng hóa và dịch vụ được cá nhân hóa hơn."

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đã bắt đầu nhận ra được giá trị của dữ liệu, việc chia sẻ dữ liệu một cách có trách nhiệm và tin cậy là thách thức không nhỏ. Cần lưu ý rằng, các doanh nghiệp phải đối mặt với một số thách thức trong việc chia sẻ tài sản dữ liệu của họ, chẳng hạn như thiếu phương pháp tiếp cận hệ thống trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động đó. Các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những rào cản thiết lập niềm tin với các đối tác mà họ chia sẻ dữ liệu trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định như Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Singapore (PDPA) do PDPC quản lý. 

Ngoài ra, các tổ chức/doanh nghiệp còn bị thách thức trong việc định giá tài sản dữ liệu mà họ sở hữu và lo ngại rằng việc chia sẻ dữ liệu của họ có thể làm lộ bí mật thương mại hoặc dẫn đến mất khả năng cạnh tranh kinh doanh.

Khung chia sẻ dữ liệu tin cậy nhằm mục đích giải quyết những mối quan tâm bằng cách cung cấp một cú pháp chia sẻ dữ liệu phổ biến để giúp các doanh nghiệp thiết lập thực hành cơ bản. Điều này tập trung vào bốn lĩnh vực: chiến lược chia sẻ dữ liệu; xem xét pháp lý và quy định; cân nhắc kỹ thuật và tổ chức và vận hành chia sẻ dữ liệu. Chúng bao gồm các yêu cầu chia sẻ dữ liệu, các trường hợp sử dụng mà các tổ chức có thể đánh giá, mô hình kỹ thuật và quy trình để đảm bảo tính minh bạch trong và sau khi trao đổi dữ liệu. 

Khung chia sẻ dữ liệu đáng tin cậy bao gồm các hướng dẫn PDPC hiện có về ẩn danh và chia sẻ dữ liệu cá nhân cũng như các tài liệu mới về định giá dữ liệu để chia sẻ dữ liệu và các mẫu pháp lý mẫu để cho phép chia sẻ dữ liệu theo hợp đồng.

Theo IMDA, "Khung này có thể giúp nâng cao các chỉ tiêu thực hành - cho phép các luồng dữ liệu đáng tin cậy, tốt hơn cho nền kinh tế kỹ thuật số, cả trong hệ sinh thái địa phương và toàn cầu. Họ cũng có thể trao quyền cho các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) bằng cách kết hợp trách nhiệm, minh bạch và con người thiết kế theo trọng tâm ngay từ đầu".

Sự tin cậy trong chia sẻ của dữ liệu và khả năng thu thập dữ liệu một cách có trách nhiệm sẽ là yếu tố chủ chốt cho phép Singapore nhìn nhận rõ nét tiềm năng của nền kinh tế kỹ thuật số. Cơ quan Hành động Kinh tế Kỹ thuật số của Singapore ước tính rằng kinh tế kỹ thuật số sẽ đóng góp thêm khoảng 10 tỷ USD cho GDP nước này vào năm 2021.

Tháng 2/2019, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Singapore S. Iswaran cũng khẳng định chính phủ nước này đang lên kế hoạch đưa ra một yêu cầu về vấn đề trao đổi dữ liệu đối với những nhà cung cấp dịch vụ, một phần trong việc xem xét lại Luật bảo vệ cá nhân nhân của nước này.

Nguyệt Thu (theo ZdNet.com)