Gửi lúc: 23/08/2018 10:49:36
Bookmark and Share

Một số thiết lập để đảm bảo an toàn USB, thiết bị lưu trữ ngoài

Các thiết bị lưu trữ ngoài cũng như USB là một trong những nguyên nhân gây ra lây lan mã động trong môi trường mạng. Phương thức lây lan mã độc này thường xảy ra trong môi trường văn phòng khi việc trao đổi tài liệu được thực hiện chủ yếu qua USB. Do đó, cần có các thiết lập đảm bảo an toàn thông tin cho việc sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài trong hệ thống.

Ngăn chặn chức năng autorun đối với thiết bị lưu trữ ngoài

Thông thường, mã độc thường sử dụng chức năng autorun để lây lan thông qua các thiết bị lưu trữ ngoài như USB, ổ cứng ngoài,… Việc cấu hình loại bỏ chức năng autorun cho các thiết bị lưu trữ ngoài là công việc đơn giản nhưng hữu hiệu trong việc phòng chống mã độc.

Để vô hiệu hoá chức năng Autorun, người dùng có thể truy cập vào chức năng Windows Start /gpedit.msc:


Sau đó, tìm đến Computer Configuration/ Administrative Templates/ Windows Components/  Autoplay Policies. Tại đây, mở chức năng Turn off Autoplay và chọn Enable cũng như tuỳ chọn All driver và xác nhận.Quét mã độc trước khi sử dụng thiết bị

Ngoài việc loại bỏ chức năng Autorun đối với các thiết bị lưu trữ, người sử dụng cần hình thành thói quen quét mã độc trước khi sử dụng thiết bị.

Trên thị trường hiện nay, các hãng cung cấp phần mềm antivirus thường duy trì hai phiên bản: phiên bản miễn phí giới hạn chức năng và phiên bản thương mại với nhiều chức năng cao cấp. Đối với người sử dụng thông thường, nếu duy trì được thói quen sử dụng các phiên bản miễn phí cho các thao tác sử dụng đối với thiết bị lưu trữ ngoài sẽ phòng tránh được hầu hết các mã độc thông thường hiện nay.

Ngoài ra, một số phần mềm antivirus của doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hiện nay cũng đã có chất lượng tương đương và ngày càng phù hợp với nhu cầu của người sử dụng phiên bản tiếng Việt.

T.U (nguồn: Cục An toàn thông tin)