Gửi lúc: 21/12/2016 09:28:20
Bookmark and Share

Bảo mật dữ liệu tầng vật lý trong mạng truyền tin không dây: Những ý tưởng đầu tiên và hướng nghiên cứu hiện nay

Bên cạnh việc áp dụng các kỹ thuật mã hóa truyền thống tại các tầng trên (trong các mô hình truyền tin phân tầng) để bảo mật dữ liệu, ý tưởng về bảo mật tại tầng vật lý cho mạng truyền tin không dây đã được đề cập từ những năm 1970 và cho đến nay, đặc biệt trong một thập kỷ gần đây, thì ý tưởng này đang được cộng đồng các nhà nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới quan tâm.

Bài báo này sẽ giới thiệu các kết quả đầu tiên về bảo mật tầng vật lý cho mạng truyền tin không dây dựa trên 02 công trình, một của Wyner ([1]) về kênh nghe lén (The wire-tap channel) được công bố vào năm 1975 và một của Imre Csiszár và János K¨orner ([2]) về các kênh truyền quảng bá với các thông báo bí mật (the broadcast channels with confidential messages) được công bố vào năm 1978. Bài báo cũng giới thiệu ngắn gọn một số kết quả và hướng nghiên cứu này trong thời gian gần đây.

Xem toàn bộ bài báo tại đây.

Đặng Vũ Sơn và Nguyễn Như Tuấn, Ban Cơ yếu Chính phủ