Gửi lúc: 17/10/2016 15:03:37
Bookmark and Share

Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm và giải pháp công nghệ thông tin

Ngày 14/10/2016, tại Hà Nội, Bộ Tài Chính chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính gồm: Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính cùng Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam tổ chức Hội thảo "Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm và giải pháp Công nghệ thông tin". Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí; đại diện lãnh đạo mộ số đơn vị của Bộ TT&TT cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và đại biểu đến tham dự Hội thảo.


Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí cho biết, để tiếp tục phát triển thị trường bảo hiểm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giám sát hiệu quả của nhà nước đối với thị trường bảo hiểm, đảm bảo môi trường phát triển lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm là ưu tiên chiến lược của Chính phủ nhằm xây dựng hệ thống phân tích tự động hỗ trợ công tác phân tích, đánh giá và cảnh bảo sớm nguy cơ của doanh nghiệp bảo hiểm; Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý, giám sát.

Toàn cảnh khách mời tham dự Hội thảo

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh, các đại biểu cần thảo luận rõ các vấn đề: Một là, đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm thời gian qua; Hai là, cần làm rõ các xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm ở các nước trên thế giới và rút ra khuyến nghị phù hợp với Việt Nam; Ba là, thảo luận các giải pháp, chính sách về thể chế, về công nghệ để phát triển thị trường bảo hiểm một cách an toàn, hiệu quả, đồng bộ, phù hợp với xu hướng tăng cường và đẩy mạnh hội nhập, qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm.

Tại Hội thảo, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính đã trình bày chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2016. Theo đánh giá của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, việc ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp bảo hiểm còn chưa đồng nhất. Vì vậy, mục tiêu cơ bản của Hội thảo - Triển lãm Vietnam Finace 2016 sẽ là diễn đàn để các chuyên gia hàng đầu bàn luận, trao đổi, đối thoại và chia sẻ về chính sách, thể chế, giải pháp quản lý và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hội thảo.

Báo cáo tại Hội thảo, ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và thống kê tài chính cho biết, hàng năm Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị "Vietnam Finance". Đây là diễn đàn để các nhà quản lý, xây dựng chính sách, các chuyên gia công nghệ thông tin, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp có cơ hội để trao đổi, đối thoại, chia sẻ về chính sách, thể chế, giải pháp quản lý và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2016 với chủ đề "Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm và giải pháp công nghệ thông tin", hội thảo tập trung vào 2 nội dung chính, đó là: kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch ứng dụng CNTT trong lĩnh vực bảo hiểm giai đoạn 2016-2020.

Các báo cáo tham luận tại Hội thảo đã đánh giá khá đầy đủ, toàn diện thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm và ứng dụng CNTT trong lĩnh vực bảo hiểm thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, thách thức và xác định rõ những yêu cầu để phát triển thị trường bảo hiểm trong thời gian tới. Các chuyên gia cũng đã nêu ra các xu hướng ứng dụng CNTT và an toàn thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm ở các nước trên thế giới và đề xuất những khuyến nghị phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam, nhằm hướng tới phát triển thị trường bảo hiểm một cách an toàn, hiệu quả và đồng bộ.

Nguyễn Ngoan