Gửi lúc: 20/09/2019 16:50:29
Bookmark and Share

Cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật tháng 9/2019

Tính đến trung tuần tháng 9/2019, các hãng công nghệ lớn như Microsoft, Adobe và Google đã phát hành cập nhật bảo mật cho các sản phẩm của mình.

Microsoft

Ngày 10/9, Microsoft đã phát hành bản cập nhật Patch Tuesday, giải quyết tổng cộng 79 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm, trong đó có 17 lỗ hổng nghiêm trọng, 61 lỗ hổng quan trọng và 01 lỗ hổng trung bình.

02 trong số các lỗ hổng được vá đã bị công khai trước khi bản cập nhật được phát hành. Một trong số đó là lỗ hổng leo thang đặc quyền có định danh CVE-2019-1235 nằm trong nền tảng Windows Text Service Framework, có thể liên quan đến lỗ hổng tồn tại từ 20 năm trước có định danh CVE-2019-1162, đã được một nhà nghiên cứu bảo mật của Google phát hiện vào tháng 8/2019.

Hai lỗ hổng khác đã bị khai thác trong thực tế có định danh CVE-2019-1214 và CVE-2019-1215, ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản Windows đang được hỗ trợ. Cả hai đều là lỗ hổng leo thang đặc quyền, cho phép tin tặc giành được quyền quản trị trên hệ thống mục tiêu. Các khai thác đối với những kiểu lỗ hổng này thường được thực hiện cùng với tấn công không yêu cầu quyền quản trị.

Microsoft cũng đã vá 04 lỗ hổng nghiêm trọng trong giao thức điều khiển máy tính từ xa (remote desktop protocol). Theo hãng bảo mật Qualys (Mỹ), các lỗ hổng này đã được Microsoft phát hiện trong một đánh giá mã nguồn của Microsoft. Để khai thác chúng, tin tặc phải lừa người dùng kết nối với máy chủ RDP độc hại hoặc đã bị tấn công.

Adobe

Trong tháng 9/2019, Adobe đã vá 03 lỗ hổng, bao gồm 02 lỗ hổng nghiêm trọng trong Flash Player và 01 lỗ hổng quan trọng trong Adobe Application Manager. Theo Adobe, các lỗ hổng này chưa có bất kỳ khai thác trong thực tế.

02 lỗ hổng nghiêm trọng trong Flash Player là lỗ hổng use-after-free (CVE-2019-8070) và lỗ hổng same origin method execution (CVE-2019-8069), có thể cho phép thực thi mã tùy ý trong phạm vi người dùng hiện tại.

Google

Cập nhật bảo mật Android trong tháng 9 đã xử lý tổng cộng 49 lỗ hổng bảo mật trên các thành phần Android, bao gồm nền tảng, nền tảng đa phương tiện, hệ thống, nhân, Nvidia các thành phần và các thành phần Qualcomm.

Trong số đó, lỗ hổng nghiêm trọng nhất là lỗ hổng trong thành phần nền tảng đa phương tiện, có thể cho phép tin tặc thực thi mã tùy ý từ xa trong phạm vi một quy trình đặc quyền bằng một tệp tự tạo.

Thảo Uyên