Gửi lúc: 09/01/2017 09:26:05
Bookmark and Share

Chính thức áp dụng tiêu chuẩn an toàn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền .VN

Hệ thống máy chủ tên miền (DNS) quốc gia .VN hiện đã chính thức kết nối liên thông với hệ thống DNS Root và các hệ thống DNS quốc tế khác theo tiêu chuẩn an toàn DNSSEC. Điều này giúp nâng cao tính an toàn, bảo mật trong hoạt động truy vấn tên miền .VN trên Internet.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và các đại biểu bấm nút khai trương DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN.

Lễ công bố chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN vừa được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ TT&TT tổ chức chiều nay, ngày 6/1/2017 tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết, tiêu chuẩn an toàn mở rộng cho hệ thống DNS, thường được gọi là DNSSEC, giải quyết được nhiều yếu điểm và bảo vệ DNS trước nhiều mối đe dọa trên không gian mạng, làm tăng tính an toàn tổng thể của Internet. Do vậy triển khai DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền .VN tại Việt Nam là hết sức cần thiết và phù hợp với xu thế chung trên thế giới.

Việc VNNIC chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN là nền tảng để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các Nhà đăng ký tên miền, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ DNS Hosting... triển khai tiếp theo tiêu chuẩn DNSSEC cho các hệ thống máy chủ tên miền cấp dưới tại Việt Nam.

Theo ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền .VN đã được phê duyệt tại Quyết định 1524 ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Trong thời gian qua, VNNIC đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai các chương trình thông tin, tuyên truyền cho cộng đồng Internet về mục đích, ý nghĩa ứng dụng của DNSSEC trong việc tăng cường đảm bảo an toàn cho hoạt động truy vấn tên miền “.VN” trên Internet; Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn, tiêu chuẩn về DNSSEC phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế….

Bên cạnh đó, VNNIC cũng đã xúc tiến và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến DNSSEC để học tập kinh nghiệm hỗ trợ cho quá trình triển khai tại Việt Nam; rà soát đánh giá tính tương thích các hệ thống DNS với tiêu chuẩn DNSSEC. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch xây dựng, nâng cấp hệ thống DNS đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn DNSSEC; và xây dựng, nâng cấp hệ thống máy chủ DNS quốc gia theo tiêu chuẩn DNSSEC, kết nối liên thông với hệ thống DNS ROOT và các hệ thống DNS quốc tế, làm cơ sở cho việc triển khai tiếp theo tiêu chuẩn DNSSEC cho các hệ thống DNS cấp dưới tại Việt Nam.

Như vậy, giai đoạn sắp tới VNNIC phải là đơn vị chủ trì, phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam hoàn thành triển khai DNSSEC theo lộ trình kế hoạch đã được phê duyệt.VNNIC cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hệ thống DNS quốc gia và các hệ thống quản lý tên miền quốc gia hoạt động ngày càng an toàn, tin cậy theo tiêu chuẩn DNSSEC, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Internet Việt Nam.

V.A ( theo ITCNews)