Gửi lúc: 20/07/2015 15:54:10
Bookmark and Share

Gần một triệu thuê bao phát tán tin nhắn rác bị chặn

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường chặn các thuê bao gửi tin nhắn rác, xử lý các doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác.Theo thông tin tại Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau những đợt điều tra, các doanh nghiệp viễn thông đã chặn 964.432 thuê bao phát tán tin nhắn rác, tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 361 đầu số, cắt dịch vụ đối với 52 đầu số.

Về việc phát tán tin nhắn rác ngày càng tăng lên do chi phí thực hiện gửi tin nhắn thấp, hiệu quả quảng cáo cao. Bên cạnh đó, việc thực hiện đăng ký thông tin thuê bao trả trước và kiểm tra tính xác thực của thông tin đăng ký còn nhiều bất cập. Đặc biệt, doanh nghiệp viễn thông di động chưa có biện pháp quyết liệt và mức xử phạt chưa đủ để ngăn chặn các hành vi phát tán tin nhắn rác.

Chặn tin nhắn rác: Nhà mạng cần nghiêm túc 

Trên thực tế, các nhà mạng cũng đã sử dụng mạng lưới của mình một cách triệt để nhằm nhắn tin quảng bá dịch vụ tới khách hàng với mật độ dầy đặc. Có những thời điểm, tin nhắn rác từ nhà mạng còn nhiều hơn tin nhắn quảng cáo từ các thuê bao rác.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong 6 tháng cuối năm là sẽ tiếp tục tăng cường triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng; đẩy mạnh phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về phát tán tin nhắn rác, lừa đảo và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

HL (theo Vietnam+)