Gửi lúc: 14/04/2017 08:52:33
Bookmark and Share

40 dịch vụ công trực tuyến mức 3 lĩnh vực hàng không được cung cấp trong quý II/2017

Ngày 5/4/2017, tại Hà Nội diễn ra buổi Họp báo Quý I/2017 của Bộ Giao thông vận tải. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã tới tham dự và chủ trì.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2017, về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, Bộ đã ban hành và triển khai kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.

Cũng trong quý I/2017, cùng với việc tổ chức tập huấn điều tra xã hội học và lấy ý kiến đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2016, Bộ GTVT đã tổng hợp, xây dựng báo cáo chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2016, tổng kết thực hiện Nghị quyết 17 Hội nghị lần thứ 5, Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước (giai đoạn 2007 - 2016).Từ ngày 1/1/2017, hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; Cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô đã chính thức được mở rộng đến 63 Sở GTVT. Trước đó, từ giữa tháng 11/2016, 10 dịch vụ công trực tuyến mức 4 về cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải và cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô sẽ được triển khai cung cấp thí điểm tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ.

Cùng với đó, Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ danh sách 145 dịch vụ công ưu tiên thực hiện trong năm 2017. Theo thống kê, tính từ đầu năm 2017 đến nay, đã có 55 dịch vụ công trực tuyến được hoàn thành và đưa vào thử nghiệm.

Ngoài ra, trong quý I/2017, Bộ GTVT đã ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ đến năm 2020.

Trong quý II/2017, Bộ GTVT đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đưa vào sử dụng 40 dịch vụ công trực tuyến mức 3 trong lĩnh vực hàng không; tổ chức rà soát, hoàn thiện báo cáo đánh giá, đề xuất giải pháp tạo đột phá trong lĩnh vực xã hội hóa dịch vụ công của ngành GTVT.

Tại Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, Chính phủ đã giao Bộ GTVT thực hiện 2 nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với cấp, đổi giấy phép lái xe; Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô và chấp thuận khai thác tuyến cố định; tích hợp các thông tin lên Cổng dịch vụ công quốc gia; Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lý hạ tầng, tổ chức điều hành giao thông, thu phí không dừng, giám sát và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử trong năm 2016, tính đến hết năm 2016, Bộ GTVT đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với cấp, đổi giấy phép lái xe; Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; Cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô và chấp thuận khai thác tuyến cố định; tích hợp các thông tin lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ GTVT đã hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức 3 đổi giấy phép lái xe, dịch vụ công trực tuyến mức 4 cấp, đổi giấy phép lái xe quốc tế. Đồng thời, hoàn thành xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức 4 với các thủ tục cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô và chấp thuận khai thác tuyến cố định, triển khai tới tất cả các Sở GTVT từ tháng 1 năm 2017.

Đối với nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý hạ tầng, tổ chức điều hành giao thông, thu phí không dừng, giám sát và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc, nhiệm vụ này đang được Bộ GTVT triển khai.

Hồng Loan (Theo mt.gov.vn)