Gửi lúc: 23/08/2018 16:34:26
Bookmark and Share

Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 260

Ngày 22/8/2018, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 260 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng đã phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ; lãnh đạo một số Cục trong Ban Cơ yếu Chính phủ; một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các địa phương trong cả nước.


Đ/c Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc Hội nghị

Triển khai Chương trình 260, trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 4/2018, Văn phòng Trung ương Đảng (VPTWĐ) đã tham mưu Ban bí thư ban hành một số văn bản và trực tiếp đưa ra nhiều văn bản hướng dẫn các cơ quan đảng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức trao đổi giúp các địa phương và các cơ quan đảng ở Trung ương trong quá trình triển khai các dự án đầu tư và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống mạng thông tin diện rộng của các cơ quan Đảng; triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; triển khai các hệ thống thông tin dùng chung và chủ động xây dựng nhiều phần mềm phục vụ hoạt động trong nội bộ các địa phương…

Theo đó, VPTWĐ đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2020 bao gồm: VPTWĐ tiếp tục tham mưu Ban bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành các mục tiêu theo Chương trình 260; tiếp tục tổ chức quán triệt tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XI về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Các tỉnh ủy, thành ủy và cơ quan đảng ở Trung ương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy, tổ chức, cán bộ trực thuộc trong việc nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng, bố trí kinh phí triển khai các dự án, có các chính sách cụ thể thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin, gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần đổi mới lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động. Theo đó hướng tới mục tiêu 100% các địa phương triển khai, hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu, 100% các đơn vị cấp xã, phường sử dụng hòm thư điện tử công và các ứng dụng quản lý văn bản trên internet đối với các thông tin không mật, 100% các cơ quan hoàn thiện hạ tầng chứng thực chữ ký số và các ứng dụng văn bản liên quan, 100% các địa phương hoàn thành phòng họp hội nghị trực tuyến.


Đồng chí Vũ Ngọc Thiềm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính Quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong thời gian tới để việc triển khai hệ điều hành tác nghiệp, chứng thư số và công tác đào tạo cho các cán bộ liên quan ở địa phương đạt hiệu quả hơn; Cần tổ chức các đoàn khảo sát liên cơ quan và tăng cường phối hợp, kết nối liên thông giữa 4 Văn phòng Trung ương.

Trong phiên thảo luận, hầu hết các đại biểu đều nhất trí với mục tiêu và định hướng của Chương trình 260 và báo cáo sơ kết của Hội nghị. Một số địa phương có kết quả điển hình đã chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị với Hội nghị như tỉnh Bình Dương, Tỉnh Thừa Thiên Huế, TP. Hải Phòng… Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn nhiều khó khăn, vướng mắc như về sự thống nhất trong triển khai để đảm bảo sự liên thông và đồng bộ; hạ tầng truyền thông một số nơi còn thấp; nhân lực đáp ứng yêu cầu còn hạn chế... Hội nghị đã tiếp thu ý kiến của đại biểu và sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới để có thể hoàn thành mục tiêu Chương trình 260 theo đúng tiến độ.


Toàn cảnh Hội nghị

Nhật Minh