• 01:23 | 11/12/2023

Văn phòng Chính phủ kiện toàn đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

14:00 | 27/10/2021 | AN TOÀN THÔNG TIN

M.H

Tin liên quan

  • Việt Nam tham gia diễn tập quốc tế ứng cứu sự cố an toàn mạng lần thứ 5

    Việt Nam tham gia diễn tập quốc tế ứng cứu sự cố an toàn mạng lần thứ 5

     09:00 | 06/10/2021

    Ngày 5/10, chương trình diễn tập về ứng cứu sự cố an toàn mạng khu vực ASEAN (ACID) 2021 được tổ chức với chủ đề "Ứng phó tấn công chuỗi cung ứn