Thứ Ba, 20/10/2020 - 22:08:23

Vai trò của doanh nghiệp công nghệ trong chuyển đổi số

16:00 | 21/08/2020

Số lượng người đọc : 444

Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ, đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt quá trình chuyển đổi số.