Thứ Bảy, 28/11/2020 - 20:31:14

Tin tặc tấn công Công ty chứng khoán VPS

14:00 | 13/08/2020

Số lượng người đọc : 434

Công ty Chứng khoán VPS quyết định sẽ trao giải thưởng 2 tỷ đồng bằng tiền mặt cho cá nhân/tổ chức tố giác với cơ quan chức năng thủ phạm đã tiến hành những đợt tấn công DDoS nhắm vào công ty này từ ngày 23/7/2020 đến ngày 29/7/2020.