Thứ Năm, 29/10/2020 - 01:48:45

Thúc đẩy chuyển đổi số nhờ ứng dụng Blockchain

14:00 | 17/08/2020

Số lượng người đọc : 536

Khái niệm Blockchain - công nghệ chuỗi khối đã xuất hiện ngày càng phổ biến, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, có việc thúc đẩy chuyển đổi số.