Thứ Hai, 01/03/2021 - 11:12:58

Sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia

22:00 | 01/01/2021

Số lượng người đọc : 720

Chiều 30/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700: “Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe nhập khẩu".