Thứ Sáu, 05/06/2020 - 04:19:35

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công mạng quy mô lớn

08:00 | 01/10/2019

Số lượng người đọc : 343

Mới đây, cảnh sát Pháp đã chặn đứng một âm mưu tấn công mạng, kiểm soát hơn 850.000 máy tính trên thế giới. Đây là một kế hoạch tấn công mạng được cho là táo tợn và có quy mô lớn.