Thứ Bảy, 15/08/2020 - 21:58:42

Người dùng mạng xã hội cần có trách nhiệm khi chia sẻ thông tin

17:00 | 19/05/2020

Số lượng người đọc : 754

Nghị định 15 về xử phạt đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội của Chính phủ đã góp phần ngăn chặn tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Tuy nhiên, việc gạn đục khơi trong không chỉ trông chờ vào các cơ quan chức năng, mà phụ thuộc cả vào chính những người dùng mạng.