Thứ Sáu, 05/03/2021 - 07:06:23

Intel được chấp thuận bán chip cho Huawei

08:00 | 05/10/2020

Số lượng người đọc : 310

Intel đã nộp đơn xin giấy phép đặc biệt lên Chính phủ Mỹ về việc cung ứng một số sản phẩm cho Huawei và được sự chấp thuận.